DETTA ÄR JAG
This Is Me

(English further down)

Min glädje och drivkraft ligger i att försöka fånga ljuset i vardagen.
Att göra något som betraktaren kan ta med sig. Något som man känner i hjärtat.

Jag hängde ofta i min fars atelje’ när jag växte upp. 
Han lärde mig att göra färg från grunden och måla med tempera. 
Nu för tiden målar jag bara i olja. Det är där jag finner mest glädje. Även om det är svettigt att tvätta penslarna. 
Måleriet är också ett sätt för mig att beskriva mina känslor. Medvetet eller omedvetet. Att fånga just den där scenen som naturen har gjort så vacker. 

Jag målar (något som jag tror är) klassiskt oljemåleri. Det är skönt att arbeta med ett traditionellt och historiskt beprövat uttryckssätt långt ifrån dagens ”smarta” teknik. Jag upplever att det blir bäst när målningarna får tala för sig själva. Utan att jag lägger näsan i blöt.

 

Alla målningar är målade med Oljefärg av artistkvalité på äkta Linneduk.

Avslutade konstskolor: Nya Dòmens konstskola och Österlenskolan för konst och design.

Stipendium i Måleri:
Nya Dòmens Konstskola
Otto och Charlotte Mannheimers fond

Utställningar:

The Galley Gothia Towers
Galleri Kaustik i Göteborg

Norrtälje konsthall

Simrishamns konsthall

In English

My joy and drive lies in trying to catch the light in everyday life. To do something that the viewer can take with them. Something you feel in your heart.

I often hung out in my dad's studio 'when I was growing up. He taught me how to paint from scratch and paint with tempera.

 

Nowadays, I only paint in oil. This is where I find most joy. Although it is sweaty to wash the brushes. Painting is also a way for me to describe my feelings. Consciously or unconsciously. To capture that very scene that nature has made so beautiful. I paint (something I think is) classic oil painting. It is nice to work with a traditional and historically proven way of expression far from today's "smart" technology. I find it best when the paintings speak for themselves. Without me soaking my nose.

All paintings are painted with oil colors of artist quality on pure linen.

Best regards David Kihlberg Artist, Konstnär, Painter

Olbersgatan 6b 41655 Göteborg Sweden

Email: pihlans@hotmail.com 

Tel: +46733444675

CONTACT
  • White Instagram Icon

© 2020 by David Kihlberg

Tel: +46733444675

Konstnär, Painter

pihlans@hotmail.com

Göteborg

Sweden